08-6781787  

ניהול תכנון

ניהול תכנון / תכנון

הפעלת צוות יועצים לכל תכנון נדרש. ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות תשתיות חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת, סלילת כבישים ופיתוח עבור רשויות שונות, כולל תיאום ועבודה מול משרד התחבורה ורשויות שונות נוספות.

ניהול ופיקוח

ניהול, תיאום תכנון ופיקוח על הרחבות בישובים עבור מועצות שונות. 
ניהול, תיאום, תכנון, פיקוח ובקרת איכות על בניית מבני ציבור וחינוך שונים עבור רשויות שונות.

ניהול ופיקוח
ייעוץ קסנדרה

ייעוץ הנדסי

ליווי ומתן שירותים הנדסיים לגופים ציבוריים עד לחתימת הסכם גג – ניתוח נתונים והכנת אומדנים לפיתוח תשתיות על פי הסכם גג.

בקרת איכות / הבטחת איכות

בקרת איכות
סגירת תפריט