08-6781787  

שדרוג קו סניקה לביוב מאסף ראשי לעיר יבנה

הנחת תשתיות ביוב עבור 48 מגרשים הרחבה בקיבוץ גברעם

החלפה והגדלת קוטר קו ביוב בשדרות ירושלים יבנה

קו סניקה מערב יבנה

סגירת תפריט